MIĘDZY ŚWIATAMI

„Jest w języku jidysz piękne powiedzenie, które brzmi: «Bóg stworzył Świat pełen małych światów». Ta żydowska maksyma umiejętnie wyraża to, czego każdy z nas doświadcza, szczególnie podróżując. Każda zmiana otoczenia wprowadza niektórych w zachwyt, a innych w osłupienie. Ta sama rzeczywistość dla różnych ludzi może wyglądać zupełnie inaczej. To, kim i jacy jesteśmy, wpływa na nasze postrzeganie świata. Mieszkając w Izraelu, pokochałam to poruszanie się między «światami». Choć pozornie mieszkaliśmy wszyscy w tej samej ziemi, nasza codzienność wyglądała bardzo odmiennie. Różnice mogą nas dzielić, ale te same różnice mogą być powodem fascynacji i radości. «Małe światy», z którymi mamy styczność, mogą pogłębić nasze zrozumienie większego świata, a także jego Stworzyciela”.

Powyższy tekst pochodzi z książki pt. „Ludzka twarz Izraela” (z rozdziału „Sztuka porozumienia”), której autorką jest Estera Wieja – dziennikarka, podróżniczka, autorka książek i założyciela Misji Polska-Izrael. Treść książki „Ludzka twarz Izraela” jest zbiorem refleksji i spostrzeżeń, które towarzyszyły autorce podczas siedmioletniego pobytu w Izraelu, gdzie pracowała dla Międzynarodowej Ambasady Chrześcijańskiej w Jerozolimie jako redaktor magazynu „Word from Jerusalem” (Słowo z Jerozolimy).

Treść wspomnianej książki wypełniają historie ludzi: Żydów, Arabów, Felaszów czy Druzów. Na jej stronach pojawiają się rozliczne imiona, czasami brzmią one bardzo egzotycznie, innym razem bardzo swojsko. W tej mozaice imion, opowieści, kolei losu i realiów życia można znaleźć element łączący. Jest nim człowieczeństwo, którego elementem jest przeżywanie radości i smutku, doświadczenie spełnienia i niedoboru, bólu i ukojenia. Wciąż potrzebujemy sobie uzmysławiać, że w cieniu wielkiej polityki i globalnych, często trudnych do zrozumienia procesów, kryją się historie konkretnych ludzi.