EWANGELIA MARKA

Wideo z serii „Czytaj Słowo” (w ramach „Projektu Biblia”), które objaśnia literacką strukturę oraz główne myśli Ewangelii Marka. Marek pokazuje, że to Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem dla Izraela, który rozpocznie panowanie Bożego Królestwa przez swoje cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie.