ROZMOWA Z DAMIANEM STAYNEM

Ciekawa rozmowa z katolickim liderem i założycielem wspólnoty kontemplacyjno-charyzmatycznej „Cor Lumen Christi”(Serce i Światło Chrystusa). Cor Lumen Christi została założona w 1990 r., obecnie jej siedzibą jest Chertsey w Anglii niedaleko Londynu.

Wspólnota posługuje na całym świecie głosząc słowo, które jest potwierdzane znakami i cudami. Damian Stayne bywa w Polsce od kilkunastu lat, odwiedzając i nauczając wspólnoty katolickie.