LIST DO GALATÓW

Wideo z serii „Czytaj Słowo”, które objaśnia literacką strukturę oraz główne myśli Listu do Galatów.