DZIEŃ WIZJI

Kazanie bp Marka Kamińskiego dotyczące wizji działania Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce: „Czym Kościół może (powinien) się zająć w roku 2019?”.