WARSZTATY PROROKOWANIA

Wspólnota ekumeniczna Wrocław 24/7 zaprasza na warsztaty prorokowania „Życie czciciela”. Więcej pod linkiem: http://www.wroclaw24.org/ihop/f24.nsf/0/B7548E10569373DEC125836C006338B4?open&count=-1

Do rozwoju „ducha proroctwa” w Kościele potrzebne jest środowisko, czyli przestrzeń, klimat sprzyjający powstawaniu szkół proroków w Kościele i poszczególnych wspólnotach kościelnych. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi wsłuchiwać się w głos Boga i jednocześnie są dobrymi obserwatorami wielu scen rozgrywających się na arenie współczesnego świata. Muszą być wolni od „niezdrowej” rywalizacji o cechach światowych, od pragnienia zrobienia kariery w Kościele. Potrzebne jest więc środowisko, które daje poczucie bezpieczeństwa i stwarza dla proroków atmosferę otwartości oraz przyjaźni. (ks. Robert Muszyński, Duchowość w Polsce nr 16, 2014)